Impuls

 

I min tid som leder og som konsulent har jeg erfaret en udbredt frustration blandt mange ledere af virksomheder og organisationer:

 

  • De kan ikke se, hvordan der skal kunne afses tid til udvikling - det være sig kurser, udviklingsprojekter, problemløsninger
  • De oplever gang på gang en ikke-optimal implementering af projekter - tidsplanen skrider, der opstår barrierer, der mangler kompetencer osv.
  • De stiller spørgsmålstegn ved værdien af traditionelle kurser - de kan være gode nok, men de implementeres ikke og man får ikke værdi af investeringen
  •  

Noget må kunne gøres anderledes.  Et billede på en løsning kunne være som når  flyvevåbnet har haft udfordringen:  Vi ønsker at gennemføre missioner på den anden side af jorden, men vi har ingen baser undervejs, og det er vigtigt at timingen er perfekt - hvordan gør vi det? 

 

Svaret var: Vi udvikler en metode til at tanke i luften, det vil sige tilfører energi samtidig med at vi flyver! Det svarer til at fortsætte driften uden at skulle lande.

 

Co-pilot udvikler til stadighed metoder der svarer til at "tanke i luften", blot i en organisatorisk sammenhæng.  Det kan for eksempel betyde at Co-piloten:

 

  • bistår piloten (sparring af lederen, projektlederen)
  • observerer flyets (projektets) og mandskabets funktionsevne og kompetencer
  • tilfører de redskaber og kompetencer, der måtte være behov for
  • kontrollerer navigeringen  om "flyet" er på ret kurs og overholder tids- og handleplanen