På denne side kan du downloade forskellige artikler og redskaber til inspiration

 

Udviklingskontrakt - Klik og få et gratis minikursus og redskaber til at sikre effekten af kurser og andre udviklingsaktiviteter

Ledelsesinspiration - opskrift på ledelse, et forord

Ledelsesinspiration - at tænke det utænkelige, om innovation og udvikling

Ledelsesinspiration - buzzwords forstås i bakspejlet, om kommunikation og udvikling

Værdier og værdibaseret ledelse, hvad er det egentlig? En introduktion og overblik over en række anvendte begreber.

Model for værdibaseret ledelse, der giver et bud på en række dimensioner der skal arbejdes med for at indføre værdibaseret ledelse

Model for god faglig praksis, der både illusterer processen for hvordan man når frem til god faglig praksis og hvilke elementer der indgår i resultatet.  Kan også bruges som grundlag for akkreditering af offenltlige institutioner

Relationsorienteret ledelse - en teoretisk redegørelse for hvorfor ledelse handler om at skabe gode relationer

Virksomhedsetikeren - et bud på hvad opgaven kunne være for en ny funktion i virksomheder.  Har været bragt i tidsskriftet Personalechefen

Skab røre i dammen - en artikel om at bevare en god etik i offentlige institutioner.  Har være bragt i Jyllands Posten

Etiske og ikke-etiske værdier - hvordan skelner man?  Er der en forskel?  Hvornår bliver en værdi etisk?

Den gode leder - et teoretisk og filosofisk bud på den menneskelige leder