Typiske opgaver for offentlige kunder

 

Udviklingsseminarer, workshops og beskrivelser kan omhandle

 • afklaring af værdier og omsætning af værdier til konkret dagligdag
 • afklaring af faglige principper og god faglig praksis
 • vision og strategier
 • relationsorienteret ledelse
 • udvikling af den gode bestyrelse
 • hvordan bevare en god etik
 • idegenerering og kreative workshops

   

Co-pilot bistår også med udvikling af

 • dokumentation og evaluering
 • trivsels- og tilfredshedsundersøgelser
 • redskaber til at sikre værdi af kurser og efteruddannelse

   

Co-pilot kan hjælpe med at strukturere og få noget ned på papir

 

Alle opgaver løses i et tæt samspil med kunderne og med en høj grad af deltagerinvolvering