Organisationer

 

Co-pilot udfører opgaver for faglige organisationer og NGO, herunder kirkelige og humanitere organisationer samt inden for frie skoler.

Typiske opgaver for organisationer kan være workshops, seminarer og foredrag om

  • Vision, mål og strategi
  • Personalepolitik og personalerelaterede temaer
  • Den gode bestyrelse, herunder samspil mellem bestyrelse og ledelse
  • Procesledelse og strukturering af opgaver inden for alle former for udviklingsområder
  • God ledelse, herunder blandt andet ledelsesopgaven i folkekirken
  • Det velfungerende menighedsråd
  • Nytænkning og ideudvikling - hvordan tilpasser vi os til fremtiden

 

Co-pilot kan bistå med at skriftlige opgaver såsom projektbeskrivelser, politikker, redskaber i personalehåndbog med videre