Typiske opgaver for private virksomheder

 

Co-pilot tilbyder blandt andet workshops, udviklingsseminarer og beskrivelser inden for

  • Afklaring af virksomhedens værdier og implementering i praksis
  • Udviklingskontrakter - metoder til bedre udbytte af kurser og udviklingsprojekter
  • Visions- og strategiseminarer
  • Virksomhedsetik og etik-seminarer
  • Personalepolitik, personalehåndbog og andre HR-redskaber, f.eks. MU-samtaler
  • Den gode bestyrelse i mindre virksomheder
  • Paradigme-challenger , ideudviklingsseminarer
  • Brugerdrevet innovation

 

Co-pilot tilbyder endvidere projektcoaching, planlægning og gennemførelse af evaluering og tilfredshedsundersøgelser samt bistand til at strukturere og få tingene ned på papir.

 

Co-pilot tilbyder også foredrag om værdibaseret ledelse.

 

Co-pilot udvikler løbende metoder til at integrere kompetenceudvikling som en del af driften frem for at skulle afsætte særskilt tid til udvikling